Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry. Föreningen Nylands friluftsområden ry

Puhelin:
(09) 476 7411

Faksi:
(09) 4767 4300

Toimiala:
Virkistyspalvelut
Osoite:
Aleksanterinkatu 48 A
00100, Helsinki
etsi kartalta >>
Internet:
www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

Lisätietoja:

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten
virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman
omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön
viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten,
että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa
jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita
ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin
käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä
hoidosta ja rakentamisesta. Alueet voivat myös sijaita
yhdistyksen varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella.Hakusanat:
Virkistysalueet, luonto, saaristo, retkeily, matkailu  


Hakemistotietoja ei saa käyttää markkinointiin.
Design © Hi-Vision Oy 2019